Hasicí přístroj 6 kg s hasební schopností 21A, 113B

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Zvláště jsou vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.
Přenosný hasicí přístroj PG 6 je určen k hašení tříd požáru A,B,C a splňuje hasicí schopnost 21A 113B. Podle vyhlášky MV 23/2008 může být použit v rodinných domech.

1 010,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 834,71 Kč