Služby BOZP

Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu.

Prevence Rizik BOZP

V rámci BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.

Cena vstupní kontroly od 2 300 Kč bez DPH.

    Mezi dokumentaci zpracovávanou vedeou pro účely BOZP patří:

  • Dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací, apod.)
  • Organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády, apod.)
  • Dokumentace školení (osnovy, záznamy, apod.)
  • Dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech, apod.)
  • Dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.)
  • Dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace, apod.)

Online školení

bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a řidičů referentů

Certifikované online školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci.

Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé e-learningové školení je složeno z tzv. prezentační části a testu ověřujícího získané znalosti.

E-learning je ekonomicky i časově výhodnější.

Od 20 Kč/zaměstnanec.

Proč právě u nás?

Všechny naše kurzy jsou zpracovány odborně způsobilou osobou a splňují veškeré požadavky platné právní legislativy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany

Kurzy jsou jasné a přehledné zakončené testovou částí, která svým obsahem přímo navazuje na část prezentační.
Po úspěšném absolvování kurzu, je automaticky v systému školení vygenerován certifikát.

Nesbíráme emailové adresy Vašich zaměstnanců, emailem komunikujeme pouze s objednatelem kurzu. Nabízíme nejnižší zaváděcí cenu e-learning kurzů na trhu

Jak to funguje?
Napište nám jména, počet zaměstnanců a druh školení, které je potřeba proškolit a my Vám zašleme přihlašovací údaje každého zaměstnance. Po úspěšném složení testu Vám bude v systému školení automaticky vygenerován certifikát, který si můžete kdykoliv vytisknout. Do školících materiálů máte přístup po dobu platnosti Vaše certifikátu.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.