Hasicí přístroj sněhový 5 kg s hasební schopností 70B

hasicí přístroj sněhový 5 CO2 i ReAl ST/EN 3 obsahuje:

Technické údaje

hmotnost: 14 kg

rozměr (v mm) 695/140 (v/ø nádoby)

hasivo: CO2 5 kg

rozsah funkčních teplot: -20°C až +60°C

PS nejvyšší dovolený tlak: 216 bar

minimální doba činnosti: 9 s

hasicí schopnost: 70B  

Hasicí přístroj je vhodný do strojovny výtahu, serverovny apod.

1 959,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 1 619,01 Kč