Informativní a zákazová fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka - textová

  • Používá se k označení zařízení pod elektrickým proudem, které se nesmí v případě požáru hasit vodou. Umisťuje se viditelně na elektrické rozvaděče apod.. Značení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
  • Rozměr: 100 x 80 mm 

46,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 38,02 Kč