Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka textová - označení hasicího přístroje

  • Bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící folie (5 x 12 cm). Slouží k označení hasicího přístroje. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. 
  • Značení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

46,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 38,02 Kč