Informativní fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka - textová

  • Používá se k označení výtahů, které se nesmí používat v případě požáru. Umisťuje se viditelně na zárubně dveří výtahové šachty a v kabině výtahu. Značení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

46,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 38,02 Kč