Komplexní služby požární ochrany a BOZP

Zajistěte bezpečnost svého pracoviště s našimi odbornými školeními a certifikovaným servisem! Nabízíme špičkové školení BOZP, revize hasicích přístrojů a efektivní fotoluminiscenční značení únikových cest.

Sortiment

Fotoluminiscenční tabulky

Při odběru 70 ks a více sleva 15% a při odběru více jak 140 ks slevu 20%

Hasící přístroje

K zakoupenému hasicímu přístroji je možné dostat doklad o kontrole (revizní zprávu) v ceně hasicího přístroje

Detektory

V ceně je možno dodat doklad o kontrole provozuschopnosti (revizní zprávu) dle vyhlášky 246/2001 Sb.

Nouzové osvětlení

Nouzová světla jsou stále pod napětím, po výpadku elektrické energie se rozsvítí. Výrobek je ve shodě s předpisy EU.

Služby BOZP

Proč právě u nás?

Všechny naše kurzy jsou zpracovány odborně způsobilou osobou a splňují veškeré požadavky platné právní legislativy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany

O nás

Naše společnost Vám nabízí služby v oblasti požární ochrany a služby v bezpečnosti práce. Provádíme školení online BOZP, požární ochrany, kontrolu pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. V naší vybavené dílně provádíme periodické zkoušky hasicích přístrojů.

Provádíme na základě certifikátu vydaném Ministerstvem životního prostředí servis zařízení obsahujícího regulované látky, kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky, kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahující fluorované skleníkové plyny.

Požární bezpečnost - TechnikPO s.r.o.

ADRESA:  Komenského 96, Černošice, 25228
TELEFON:  777 075 518
E-MAIL:  technikpo@technikpo.cz

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá po dohodě

Obchodní podmínky

Pravidla ochrany soukromí